KUTSU

SAAMELAISTEN KANSALLISPÄIVÄ 6.2.2005
  Tervetuloa saamelaisten kansallispäivän juhlallisuuksiin
Helsingin Richardinkadun kirjastoon (Richardinkatu 3)
sunnuntaina 6.2.2005, klo 13-16.OHJELMA:

Saamelaisten kansallislaulu, Sámi soga lávla

Tilaisuuden avaus: Helsingin apulaiskaupunginjohtaja Pekka Sauri

Muusikko Annukka Hirvasvuopio esiintyy

Dokumenttielokuvat:
Markku Lehmuskallion Minä olen -elokuvan saamelaisosuus ja
Anne Lanton omaelämäkerrallinen Ruovggas bieggas (Rou´untaa tuulessa).

Kirja- ja postikorttinäyttely

Ajankohtainen keskustelupaneeli

Keskustelupaneelin teemana on Saamelainen identiteetti ja kulttuuri ja niiden problematiikat muuttuvassa yhteiskunnassa.
Paneelin osallistujia:
 • Aila Paloniemi, keskustan eduskuntaryhmän vpj.
 • Seija Ranttila, saamelainen tekstiilisuunnittelija
 • Jouni-Ilmari Jomppanen, Saamelaiskäräjien kulttuurilautakunnan puheenjohtaja
 • City-Sámit yhdistyksen jäseniä.
Paneelikeskustelun alustaa saamen lehtori ja Saamelaiskäräjien jäsen Irja-Seurujärvi-Kari ja keskustelua vetää Taina Pieski.
Yleisöllä on mahdollisuus esittää kysymyksiä ja kommentteja.

Paneelissa pohditaan mm. seuraavanlaisia teemoja:

 • Onko saamelaisalueen ulkopuolella asuva saamelainen mikään oikea saamelainen? Mikä on alkuperäiskansa?
 • Millainen on "kaupunkisaamelaisten" kielellinen ja kulttuurinen identiteetti?
 • Mihin saamelais- ja valtionpäättäjien tulisi panostaa saamelaisalueen ulkopuolisten saamelaisten kielellisten ja kulttuuristen oikeuksien toteutumiseksi? Toteutuuko esim. kielilainsäädäntö?
 • Millaista tukea esim. kielelliseen identiteettiin saadaan mediasta?
 • Onko miesten ja naisten tai eri sukupolvien välisiä eroja, jotka liittyvät vähemmistönä olemiseen ja valtakulttuurisuhteeseen?
 • Mikä on saamelaisnuorten näkökulma identiteettiin?
 • Miten saamelaisalueen ulkopuoliset saamelaiset pitävät yhteyttä pohjoiseen? Tarvitaanko?
 • Kuinka saamelaisten identiteetti saattaa muuttua yhteisöjen muuttuessa?
Lämpimästi tervetuloa!   Bures boahttan!

Anu Tervonen, sihteeri, Rs City-Sámit ry
Lisätietoja: anu.tervonen@helsinki.fi, puh. 0400 471913


Takaisin etusivulle Etusivulle
Yhdistyksen logo
Arkistoon Paluu arkistoon