Ani Poutasuo:
Urbaanisaamelaiset ja heidän saamelaisuutensa

Proseminaarityö Helsingin yliopiston folkloristiikan laitoksella keväällä 1995


1 JOHDANTO

2 SAAMELAISET

2.1 KANSA ELÄÄ NELJÄSSÄ MAASSA

2.2 SAAMELAISET SUOMESSA

2.3 CITY-SÁMIT YHDISTYS

 

3 AIEMPI TUTKIMUS JA TEOREETTINEN TAUSTA

3.1 AIEMPI TUTKIMUS

3.2 ETNINEN RYHMÄ

3.3 VIERAASSA KULTTUURIYMPÄRISTÖSSÄ ELÄMINEN

3.4 VÄHEMMISTÖJEN PUOLUSTUSMEKANISMIT

4 AINEISTO

5 ANALYYSI JA TULOKSET

5.1 KYSELYYN VASTANNEIDEN YLEISET PIIRTEET

5.2 KIELITAITO

5.3 SAAMELAISUUSMÄÄRITELMÄT

5.4 VASTAAJIEN SAAMELAISUUDENTUNNE JA SUHTAUTUMINEN JÄRJESTÖÖN

5.6 MUUT KULTTUURISET TARPEET

6 YHTEENVETO

7 POHDINTAA

LÄHDELUETTELO

LIITE: KYSELYLOMAKEMALLI

 

Takaisin etusivulle
Yhdistyksen logo