UUTTA KIRJALLISUUTTA 2000

BEAIVVI MÁNÁT
Saamelaisten juuret ja nykyaika

Toimittanut Irja Seurujärvi-Kari
Suomalaisen Kirjallisuuden Seura
Hallituskatu 1, PL 259, 00170 Helsinki

Tilaukset

Puh. (09) 13123216 faksi (09) 13123218
Sähköposti:Kirjamyynti
Myyntinäyttely on avoinna ma-pe klo 11.00-16.00
Tietolipas 164
Noin 350 s.
ISBN 951-746-129-1
Ovh. noin 170,-

Monitieteinen tutkimusantologia, jonka aihealat ulottuvat genetiikasta ja kielihistoriasta alkuperäiskansojen identiteetin ja oikeuksien pohdintaan.

Kirjoitukset ja puheenvuorot muodostavat neljä jaksoa:

I Katsauksia saamelaisiin juuriin,

II Saamelaisten harmoninen luontosuhde,

III Identiteetti ja oikeudet monikulttuurisessa yhteiskunnassa,

IV Sosiaalinen ulottuvuus, talous ja kulttuurisyrjäytymisen problematiikka.

Kokoelma perustuu Helsingin yliopiston suomalais-ugrilaisen laitoksen vuosittain järjestämiin alkuperäiskansoja käsitteleviin seminaareihin.

I

 • Saamelaisten geneettiset juuret Marja-Liisa Savontaus
 • Saamen kielen alkuperä sanastontutkimuksen valossa Ulla-Maija Kulonen
 • Myyttiset saamelaiset Risto Pulkkinen
 • Saamelaismusiikki maailmankartalla Ilpo Saastamoinen
 • Itäsaamelaisten musiikkiperinteestä Ilpo Saastamoinen
 • Saamelaista itsetutkiskelua kirjallisuuden keinoin Vuokko Hirvonen

II

 • Sesonkiasuminen sirkumpolaarisella alueella Jari Mäki
 • Porosaamelaisen luonnonympäristö Klemetti Näkkäläjärvi
 • Pilaako poro luontoa? Mauri Nieminen
 • Poronhoidon tulevaisuuden näkymiä Juhani Magga
 • Saamelainen maailmankuva ja luontosuhde Elina Helander

III

 • Kansain välit - monikulttuurisuus ja saamelaishistoria Veli-Pekka Lehtola
 • Globalisaation kulttuuriset haasteet pohjoisille alueille ja alkuperäiskansoille Irja Seurujärvi-Kari
 • Citysaamelaisten etnisyys Kati Uusi-Rauva
 • Kansallinen identiteetti ja saamelaiskysymys Seija Tuulensuu
 • Saamelaismääritelmä oikeudelliselta kannalta Kristian Myntti
 • Alkuperäiskansojen kansainväliset liikkeet: historiallinen näkökulma Henry Minde
 • Vähemmistöjen ja alkuperäiskansojen suojelu kansainvälisessä oikeudessa Lauri Hannikainen

IV

 • Voiko kulttuurin ja talouden erottaa? Kulttuurinen ja taloudellinen syrjäytyminen poronhoidossa Kuolan niemimaalla Helena Ruotsala
 • Kuolan saamelaisen puheenvuoro Larissa Avdeeva
 • Syrjäytymisilmiö kansainvälisestä näkökulmasta Klaus Halla
 • Kulttuurisesta syrjäytymisestä yhteiskunnalliseen syrjäytymiseen Noeli Pocaterra
 • Saamelaiset sosiaalitieteellisessä tutkimuksessa Jari Saukkonen
 • Birge ja eale dearvan Else Laiti-Hedemäki

*************************************************
Leena Wälläri puh. 09 - 1312 3215
Suomalaisen Kirjallisuuden Seura fax. 09 - 1312 3218
Hallituskatu 1 PL 259
00170 Helsinki *************************************************

 

Takaisin etusivulle
Yhdistyksen logo